18 de março de 2014

Adonde stás?

Adonde stás?
An gametas.
Dás-me deilhas?
You darei.
Pon-te aí,
que you çcansarei.

Adonde stás?
An gamefas.
Dás-me deilhas?
You darei.
Toma-las alhá,
que you te las darei .

Jogo tradicional mirandés reculhido por
Ana Rita, 9°ano, Scuola de Sendin

La Gameta, rebista de is alunos de lhéngua i cultura mirandesa
númaro dous
setembre-junho 2004/2005

Sem comentários: